Προσωπικές Πληροφορίες Αποστολέα:

Περιγραφή συμβάντος:

Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας Σπίτι.


Επικοινωνία

Η προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας με το GRNET-CERT είναι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grnet-cert@grnet.gr. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό (ή δεν προτείνεται για λόγους ασφάλειας), μπορείτε να καλέσετε ζητώντας την ομάδα CERT κατά τις ώρες λειτουργίας: 09:00 έως 17:00 Δευτέρας έως Παρασκευή.

Δημόσιο κλειδί και πληροφορίες κρυπτογράφησης:
User ID: GRNET CERT  cert@grnet.gr
Key type: RSA Key size: 4096 Expires: 2023-11-10
Fingerprint: AB282D0F01688D2938E5470AEF9BCF8F79CD0710