Προσωπικές Πληροφορίες Αποστολέα:

Περιγραφή συμβάντος:

 


Επικοινωνία

Η προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας με το GRNET-CERT είναι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grnet-cert@grnet.gr. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό (ή δεν προτείνεται για λόγους ασφάλειας), μπορείτε να καλέσετε ζητώντας την ομάδα CERT κατά τις ώρες λειτουργίας: 09:00 έως 17:00 Δευτέρας έως Παρασκευή.

Public Keys and Other Encryption Information:
User ID: GRNET-CERT GRNET-Greece grnet-cert@grnet.gr
Key ID: 0x6940F482 Key type: DSA
Key size: 1024 Expires: never
Fingerprint: D8B957177C96EB69790505335C17137E6940F482