Προσωπικές Πληροφορίες Αποστολέα:

Περιγραφή συμβάντος:

 


Επικοινωνία

Η προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας με το GRNET-CERT είναι μέσω ηλεκτρονικού ταχυσρομείου στο: grnet-cert@grnet.gr . Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό (ή δεν προτείνεται για λόγους ασφάλειας), μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το GRNET-CERT μέσω τηλεφώνου από τις 09:00 έως τις 17:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

Public Keys and λοιπές πληροφορίες κρυπτογράφησης:
User ID: GRNET-CERT GRNET-Greece grnet-cert@grnet.gr
Key ID: 0x6940F482 Key type: DSA
Key size: 1024 Expires: never
Fingerprint: D8B957177C96EB69790505335C17137E6940F482